นายธีระภรพัชร์ เนื่องโคตะ
Mr.Thiraphonphat Nueangkhota
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลเชียงยืน

โทร. ๐๙๖-๓๕๖๕๕๖๕


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก