นายบุญเสริม พรจันทึก
Mr.Boonserm Pornjantue
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลบ้านจั่น, ตำบลหมากแข้ง

โทร. ๐๘๖-๒๓๓๐๐๙๔


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก