นางรวงทอง พิมพ์กา
Mrs.Ruangthong Pimkha
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลหนองไผ่
, ตำบลหนองขอนกว้าง
โทร. ๐๙๓-๖๕๔๕๑๙๘, ๐๙๔-๒๗๕๙๕๙๕


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก