นายวัชรนนท์ ลาวตูม
Mr.Watcharanon Laotoom
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตำบลนาดี, ตำบลบ้านเลื่อม

โทร. ๐๙๐-๓๒๙๙๙๘๙


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก