นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร
Miss.Nunhapatt Srismut
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตำบลนาข่า

โทร. ๐๙๙-๔๖๙๕๑๕๑


แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี ๒๕๖๓

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ


ข้อมูลด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๓

กลับหน้าหลัก